ДОБРЕ ДОШЛИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ПАЗАРУВАНЕ BgCarAudio!

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА BgCarAudio!

 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги онлайн,"ОЕМ БГ" ЕООД - www.bgcaraudio.com отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Tъй като събираме Вашите лични данни, искаме да ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно регламента.

Информация относно Администратора на лични данни:

 1. Наименование: "ОЕМ БГ" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203736041
 3. Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. "Генерал Н.Столетов" 11, вх.А
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв. Студентски Град, ул. "Проф Харалампи Попйорданов"
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, кв. Студентски Град, ул. "Проф Харалампи Попйорданов"
 6. Телефон: 0888 247575
 7. Имейл: sales@bgcaraudio.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

"ОЕМ БГ" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

При използването на интернет сайта ни - www.bgcaraudio.com ние използваме Ваши лични данни (име и фамилия, адрес, телефон, електронен адрес), затова ние искаме предварително съгласието на потребителя и обявяваме настоящата политика за защитата им. Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените от закона и Вас цели.

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за прoдажба/покупка на продукти и предоставяне на услуги) от онлайн мазазина www.bgcaraudio.com (търговски взаимоотношения) Съгласно разпоредбите и на законодателството на национално ниво (677/2001) и на Регламент на ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определени цели.

"ОЕМ БГ" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни и съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

"ОЕМ БГ" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

"ОЕМ БГ" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, държава, телефон)
 • Цел, за която се събират данните:
  1. Регистрация на потребител;
  2. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на продукт и информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • Основание за обработка на личните Ви данни:
  • С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта , се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR

"ОЕМ БГ" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

 • Вашите лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, се полагат необходимите грижи да се изтрият и унищожат всички Ваши данни.
 • Съхраняват се личните данни, ако е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

"ОЕМ БГ" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вие ще бъдете уведомени в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

1.Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 • Може да поискаме да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

2.Право да сте информиран за личните данни, които използваме

3.Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

4.Право на коригиране или допълване.

- Вие можете да коригирате или допълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта.

5.Право на пренасяне на данни към друг оператор.

6.Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "ОЕМ БГ" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка;

Фирмата не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

"ОЕМ БГ" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

7.Право на ограничаване

Вие имате право да изискате ограничаване на обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

Ако се установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

"ОЕМ БГ" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.