Ремонт на аудио система на Volvo XC-90

Ремонт на аудио система на Volvo XC-90

Често срещани проблеми:
- Не се включва
- Няма звук
- Дисплеят примигва

Гаранция на ремонта:6 месеца