Ремонт на оригинална навигация RT6 ,RNEG2 за Peugeot/Citroen

Ремонт на оригинална навигация RT6, RNEG2 за Peugeot/Citroen

Възможни проблеми:
-Не се включва
-Появява се само лого

Гаранция на ремонта:6 месеца